Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

czwartek, 3 marca 2011

Paolo Caliari, II poł. XVI w.

Rysunek włoskiego malarza Paolo Caliari'ego (inspiracja Veronese) przedstawia umęczone męką krzyżową ciało Jezusa przyjmowane przez Boga Ojca, nad którym unosi się symbol Ducha Świętego. Poniżej Zbawiciela adorują Piotr i Paweł, umieszczeni na obłoku. Rysunek znajduje się w Luwrze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz