Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

czwartek, 3 marca 2011

Claude Vignon (druk) Giovanni Lanfranco (prawzór), Ciała św. Piotra i Pawła w mogile, ok. 1609

W oparciu o dzieło Giovanniego Lanfranco (prawzór) Claude Vignon sporządził akwafortę. Przedstawia ciała umęczonych św. Piotra i Pawła nad nimi unosi się anioł. Akwaforta w muzeum sztuk pięknych w Nancy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz