Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

sobota, 26 lutego 2011

Lupi Simontio, Św. Piotr i Paweł z Pasji Jezusa Chrystusa, XVI w.

Miniaturę wykonał włoski artysta Lupi Simontio w XVI wieku. Pergamin pochodzi z Bergamo.  Znajduje się w dziele La Passion de Jésus-Christ. Saint Pierre et Saint Paul, w muzeum Chantilly we Francji.piątek, 25 lutego 2011

Portal z katedry Notre-Dame z Lozanny w Szwajcarii, XIII w.Fragment portalu z katedry Notre-Dame z Lozanny w Szwajcarii z XIII w. Na widocznym prawym ramieniu widzimy rzeźby apostołów św Piotra, Pawła i Jana.

Lieven van Lathem, Miniatura z "Prayer Book of Charles the Bold", 1469Lieven van Lathem, malarz i iluminator, działający na terenie dzisiejszej Belgii i Holandii, przedstawia na jednej miniaturze Chrystusa spotykającego Piotra oraz nawrócenie Pawła. Miniatura pochodzi z "Prayer Book of Charles the Bold" czyli z modlitewnika Karola Śmialego. Technika: tempera, złoto, srebro i tuszem na pergaminie. Lokalizacja: J. Paul Getty Museum, Los Angeles


czwartek, 24 lutego 2011

Relikwiarz w formie bursy, ok. VIII / IX w.

Relikwiarz w formie bursy przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem pomiędzy św. Piotrem i Pawłem. Powstał we Francji około VIII / IX wieku za panowania Karolingów. Obecnie znajduje się w Paryżu w muzeum średniowiecza (National du Moyen Ãge - Thermes de Cluny).

środa, 23 lutego 2011

Anonimowy mistrz związany z protestancką reformacją, Piotr i Paweł nauczający, 1533-40

Drzeworyt pochodzi z dzieła Johanna Ecka "Tomus Tertius Homiliarium"

wtorek, 22 lutego 2011

Giovanni Bellini, Pala di Pesaro (Ołtarz Pesaro), 1471-4

Włoski malarz renesansu Giovanni Bellini w Ołtarzu Pesaro (stanowiącym o jego dojrzałym stylu) w centralnym panelu umieścił temat Ukoronowania Maryi przez Chrystusa. Po lewej stronie scenie przyglądają się św. Piotr i Paweł.

Szczegół z apostołami:

piątek, 18 lutego 2011

Fra Angelico, Koronacja Maryi, 1434-5


  


Obraz "Koronacja NMP" znajduje się w Musée du Louvre w Paryżu. Artysta namalował ten obraz dla kościoła Konwentu San Domenico w Fiesole.


Predella obrazu ozdobiona jest siedmioma malowidłami ilustrującymi niektóre epizody z życia św. Dominika, tak, jak zostały one opisane w Złotej legendzie przez Jakuba de Voragine. Nas interesuje drugie malowidło od lewej przedstawiające  objawienie się św. Piotra i Pawła św. Dominikowi wewnątrz bazyliki. Apostołowie zachęcają Dominika do głoszenia Ewangelii po całym świecie. Wręczają mu Biblie i laskę pasterską.

Predella (wł.) także gradus (łac.) to w kościele podstawa nastawy ołtarzowej w postaci skrzyni spoczywającej na mensie. Bywa dekorowana malarstwem lub rzeźbą. Predella powstała i rozwinęła się w okresie gotyku w miarę rozwoju nastaw ołtarzowych. Po soborze trydenckim pośrodku predelli umieszczane było często tabernakulum.


czwartek, 10 lutego 2011

Domenico di Bartolo, Tronująca Madonna z Dzieciątkiem i św. Piotrem i Pawłem, ok. 1430Włoski malarz ze szkoły sieneńskiej Domenico di Bartolo
Madonna and Child Enthroned with Saint Peter and Saint Paul, c. 1430
Samuel H. Kress Collection,


National Gallery of Art, Washington

środa, 9 lutego 2011

wtorek, 8 lutego 2011

Bartolomeo Vivarini, Madonna z Dzieciątkiem i czterema świętymi (1482)

prawy panel poliptyku

Madonna z Dzieciatkiem i czterema swietymi


Wloski malarz wczesnego okresu renesansu Bartolomeo Vivarini stworzyl poliptyk zatytulowany Madonna z Dzieciątkiem i czterema świętymi (1482). Znajduje sie on w Wenecji, w kosciele Santa Maria Gloriosa dei Frari. W prawej czesci poliptyku namalowal sw. Pawla i Piotra.
  

poniedziałek, 7 lutego 2011

Luca Signorelli, Madonna z Dzieciatkiem i swietymi, ok. 1500.Wloski, renesansowy malarz Luca Signorelli namalowal Madonne z dzieciatkiem Jezus w rzeczywistosci niebieskiej. W pierwszym rzedzie stoi sw. Piotr i Pawel, wraz ze swymi atrybutami, sa zaczytani w Pismach. Obraz znajduje sie w Rzymie w muzeum zamku sw. Aniola (Museo Nazionale di Castel San Angelo, Rome).

niedziela, 6 lutego 2011

Carlo Crivelli, Święci Piotr i Paweł, ok. 1470

Obraz włoskiego malarza z poliptyka z kościoła św. Jerzego z Porto San Giorgio. Znajduje się National Gallery w Londynie.

sobota, 5 lutego 2011

Simon Bening, Piotr z kluczem, Pawel z mieczem, ok. 1500-25.

Miniatura autorstwa Simona Beninga umieszczona w Liturgii Godzin (Book of Hours) z poludniowych Niderlandow (manuscript Den Haag). Wymiar miniatury 35x33 mm. Obecnie w Museum Meermanno Westreenianum w Haag.

piątek, 4 lutego 2011

Antoniazzo Romano, Madonna z Dzieciatkiem pomiedzy Piotrem i Pawlem oraz 12 sedziow Roty (»Madonna della Rota«), ok. 1474

Obraz zostal zamowiony do auli audiencyjnej swietej Roty. Na tronie znajduje sie Maryja ze stojacym Dzieciatkiem Jezus. Po lewej stronie stoi sw. Pawel z mieczem, po prawej sw. Piotr z kluczami. Obaj trzymaja ksiegi. Ponizej klecza sedziowie swietej Roty. Na stopniu tronu znajduje sie herb sadu oraz herb prawdopodobnie Monsignore Giovanni Cerretani z Terni, ktory byl dziekanem sw. Roty (zm.1492). Wymiary 187x212 cm. Obraz znajduje sie na Watykanie, w Appartamento Nobile Pontificio.

czwartek, 3 lutego 2011

Traditio Legis


mozaika z absydy mauzoleum Konstancji w Rzymie IV w.

Traditio Legis w sztukach plastycznych to przedstawienie Chrystusa, znajdującego się między sw. Piotrem i Pawlem i przekazującego Piotrowi prawo pod postacią zwoju.
Temat ten powstał w sztuce wczesnochrzescijanskiej w oparciu o podobny motyw ze sztuki cesarskiej, w której istniało wyobrażenie cesarza wręczającego dygnitarzowi dekret nominacyjny. Traditio Legis najpierw pojawiło się w malarstwie monumentalnym (do którego zalicza się także mozaiki), a następnie na sarkofagach.
Najstarszym z zachowanych przykładów jest mozaika z absydy mauzoleum Konstancji w Rzymie (IV wiek). Na mozaice tej Chrystus w aureoli w triumfalnym geście przekazuje Piotrowi – swojemu następcy na ziemi – zwój z napisem Dominus Pacem dat (zdanie to zostało błędnie zrekonstruowane i zamiast Pacem – pokój powinno być Legem – prawo).
Przedstawienie Traditio Legis w przypadku świętego Pawła to przede wszystkim jego liczne Listy, które napisał pod natchnieniem Ducha Św. do gmin chrześcijańskich jako nauczyciel wiary.
Przedstawienie Traditio Legis podkreśla pochodzenie bezpośrednio od Boga władzy Piotra, a dalej także i następujących po nim biskupów.

środa, 2 lutego 2011

Carlo Caliari, Chrystus w chwale pomiedzy sw. Piotrem i Pawlem, XVI w.

Wloski malarz renesansu Carlo Caliari namalowal obraz przedstawiajacy Chrystusa w chwale, w towarzystwie aniolow, u Jego stop sw. Piotr i Pawel ze swymi atrybutami. Obraz znajduje sie w Musée des Beaux-Arts de w Caen.