Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

niedziela, 24 kwietnia 2011

El Greco, Święty Piotr i Paweł, 1595-1600

El Greco kilka razy namalował Piotra i Pawła razem. Obrazy te różnią się od siebie dość znacznie. Na jednym z nich zamiast księgi pojawia się inny atrybut Pawła – miecz – symbol jego męczeńskiej śmierci. Zawsze jednak artysta w centrum kompozycji umieszczał przeplatające się dłonie wskazujących na siebie wzajemnie dwóch Apostołów – filarów Kościoła. Stary Piotr wskazuje na Pawła w geście uznania wobec Pawła, który z duma trzyma miecz, atrybut swej męczeńskiej śmierci. Za apostołami można zobaczyć wspaniale przedstawione chmury, z otworem na błękitne niebo.sobota, 23 kwietnia 2011

Na Wielki Piątek i Sobotę: Georges de La Tour, Łzy św. Piotra, 1645

Obraz barokowego francuskiego malarza Georgesa de La Tour przedstawia św. Piotra. Bluszcz jest symbolem wierności wiary, obok kogut przypominający trójkrotne wyparcie się Jezusa przez Piotra. Poniżej latarnia symbol uwięzienia Jezusa.

Na Wielki Czwartek: Mistrz of the Housebook, Umycie nóg, 1475

Jezus się przewiązał i rozpoczyna mycie nóg swoim uczniom. Piotr nie rozumie gestów Jezusa i nie chce, aby mistrz obmył mu nogi. Na tym polega chrześcijaństwo na SŁUŻBIE w duchu miłości.