Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

piątek, 25 marca 2011

Adel Nassief, 2002

Ikona koptyjska autorstwa Adela Nassiefa, napisana w 2002, znajduje się w St. George Church, Florida, USA.

czwartek, 24 marca 2011

Freski Cimabue w Asyżu

ukrzyżowanie Piotra
Powyżej zamieściłem freski z północnego transeptu, z górnego kościoła św. Franciszka w Asyżu. Przedstawiają one sceny z życia św. Piotra i Pawła, współcześnie są mocno zniszczone. Powstały w 1280-3, w stylu maniera graeca. Autorem jest Cimabue (właściwie Cenni di Pepo), wybitny włoski malarz, prawdopodobnie uczeń Giotto. Stworzył pierwszy od prawie tysiąca lat portret realistyczny - postać św. Franciszka z Asyżu, ubogo odzianego, o twarzy starego człowieka, dobrej, pooranej zmarszczkami, zniszczonej wiekiem.
Wizerunek św. Franciszka - dzieło Cimabue

czwartek, 17 marca 2011

Benozzo Gozzolli, Maria lactans, 1484

Włoski malarz renesansowy Benozzo Gozzolli, uczeń Fra Angelika, jest twórcą fresku przedstawiającego Maryję karmiącą dzieciątko Jezus - "Madonna delle Tosse", znajduje się w Biblioteca Comunale, w Castelfiorentino. Na obrzeżach przedstawieni zostali św. Piotr i Paweł. 

środa, 16 marca 2011

Antonio Viviani, Św. Piotr i Paweł w chmurach, XVI/XVII w.

Rysunek włoskiego malarza późnego renesansu i wczesnego baroku Antoniego Vivianiego znajduje się w Luwrze.

wtorek, 15 marca 2011

Anonimowy mistrz związany z protestancką reformacją, Kościół chrześcijański, 1530

szczegół
Drzeworyt anonimowego mistrza związanego z protestancką reformacją z dzieła Friedricha Peypusa
"Biblia sacra utriusque Testamenti : iuxta veterem translationem"

sobota, 12 marca 2011

Taddeo Zuccari, Św. Piotr i Paweł, XVI w.

Św. Piotr dyskutuje ze św. Pawłem, który jakby coś sprawdzał w Biblii. włoski manierystyczny artysta Taddeo Zuccari współpracował w tym dziele z swym bratem Federico Zuccari. Obecnie znajduje się na Watykanie w Sali de Chiaroscuri.

czwartek, 10 marca 2011

Anonimowy mistrz związany z protestancką reformacją, Jezus spotykający Piotra i Pawła, 1521


Drzeworyt anonimowego artysty z dzieła Ulrichusa Velenusa z 1521 r.: "In disem buochlin wirt mit mancherlay tapffern"

czwartek, 3 marca 2011

Płyta: Św. Paweł i Piotr potwierdzają boskość Chrystusa, ok. 1170-80.

Płyta powstała w II połowie XII wieku w Anglii. Wykonana jest na miedzianej płycie, grawerowana złotem i emaliowana szkliwem. Św. Piotr i Paweł występują przed cesarzem Neronem i świadczą o Jezusie: Jezus jest Synem Bożym. Zabytek znajduje się w muzeum sztuk pięknych w Dijon.

Claude Vignon (druk) Giovanni Lanfranco (prawzór), Ciała św. Piotra i Pawła w mogile, ok. 1609

W oparciu o dzieło Giovanniego Lanfranco (prawzór) Claude Vignon sporządził akwafortę. Przedstawia ciała umęczonych św. Piotra i Pawła nad nimi unosi się anioł. Akwaforta w muzeum sztuk pięknych w Nancy.

Paolo Caliari, II poł. XVI w.

Rysunek włoskiego malarza Paolo Caliari'ego (inspiracja Veronese) przedstawia umęczone męką krzyżową ciało Jezusa przyjmowane przez Boga Ojca, nad którym unosi się symbol Ducha Świętego. Poniżej Zbawiciela adorują Piotr i Paweł, umieszczeni na obłoku. Rysunek znajduje się w Luwrze.

środa, 2 marca 2011

Ludovico Carracci, Święty Benedykt wraz św. Piotrem i Pawłem, XVI/XVII w.

Rysunek przedstawiający św. Benedyktem wraz z apostołami Pawłem i Piotrem (widoczne atrybuty - miecz i klucze). Rysunek powstał pomiędzy IV kwartałem XVI w. a I kwartałem XVII w., znajduje się współcześnie w Luwrze w Paryżu.

Ludovico Carracci, Męczeństwo św. Piotra i Pawła, XVI/XVII w.

Boloński malarz Ludovico Carracci w swym obrazie ukazuje ostatnie chwile św. Piotra i Pawła. Oprawcy przygotowują się do ukrzyżowania św. Piotra i ścięcia Pawła. Aniołowie trzymają palmy męczeństwa. Obraz powstał pomiędzy II połową XVI wieku a I kwartałem XVII wieku. Znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes we Francji.

Giovanni Balducci, Pożegnanie św. Piotra i Pawła

Rysunek włoskiego malarza Giovanniego Balducciego, reprezentującego szkołę florencką, ukazuje pożegnanie apostołów przed ich męczeństwem. U góry widoczne są aniołki z atrybutami męczenników.
Rysunek powstał pomiędzy IV kwartału XVI a I kwartałem XVII wieku, obecnie znajduje się w Luwrze w Paryżu.

wtorek, 1 marca 2011

Giovanni Lanfranco, Pożegnanie św. Piotra i Pawła, I poł. XVII w.

Zamieszczam kolejny obraz przedstawiający pożegnanie św. Piotra i Pawła przed ich męczeństwem. Autorem tego dzieła jest włoski malarz baroku Giovanni Lanfranco. Obecnie obraz znajduje się w Wersalu.

François Perrier, Pożegnanie św. Piotra i Pawła, ok. 1647-50

Motyw pożegnania św. Piotra i Pawła, udających się na męczeństwo, pojawia się w malarstwie religijnym. Francuski malarz z XVII w. F. Perrier (dawniej obraz ten przypisywano Giovanniemu Lanfranco) ukazuje rozstanie świętych apostołów.


Giulio Campi, Jezus adorowany przez Maryję, św. Józefa, Piotra, Pawła i biskupa, XVI w.

Interesujące dzieło włoskiego malarza XVI wieku Giulio Campiego przedstawiające Dzieciątko Jezus z Maryją i św. Józefem. Wśród oddających mu część znajdujemy św. Piotra i Pawła, co oczywiście nie mogło mieć miejsca. Obraz znajduje się w Luwrze w Paryżu.