Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

czwartek, 24 marca 2011

Freski Cimabue w Asyżu

ukrzyżowanie Piotra
Powyżej zamieściłem freski z północnego transeptu, z górnego kościoła św. Franciszka w Asyżu. Przedstawiają one sceny z życia św. Piotra i Pawła, współcześnie są mocno zniszczone. Powstały w 1280-3, w stylu maniera graeca. Autorem jest Cimabue (właściwie Cenni di Pepo), wybitny włoski malarz, prawdopodobnie uczeń Giotto. Stworzył pierwszy od prawie tysiąca lat portret realistyczny - postać św. Franciszka z Asyżu, ubogo odzianego, o twarzy starego człowieka, dobrej, pooranej zmarszczkami, zniszczonej wiekiem.
Wizerunek św. Franciszka - dzieło Cimabue

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz