Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

piątek, 23 grudnia 2011

Pablo Rabiella y Díez de Aux

Obraz autorstwa barokowego malarza z Hiszpanii Pabla Rabielli y Díez de Aux (+1719), który działał w Aragonii (muzeum w Saragosie)

niedziela, 24 kwietnia 2011

El Greco, Święty Piotr i Paweł, 1595-1600

El Greco kilka razy namalował Piotra i Pawła razem. Obrazy te różnią się od siebie dość znacznie. Na jednym z nich zamiast księgi pojawia się inny atrybut Pawła – miecz – symbol jego męczeńskiej śmierci. Zawsze jednak artysta w centrum kompozycji umieszczał przeplatające się dłonie wskazujących na siebie wzajemnie dwóch Apostołów – filarów Kościoła. Stary Piotr wskazuje na Pawła w geście uznania wobec Pawła, który z duma trzyma miecz, atrybut swej męczeńskiej śmierci. Za apostołami można zobaczyć wspaniale przedstawione chmury, z otworem na błękitne niebo.sobota, 23 kwietnia 2011

Na Wielki Piątek i Sobotę: Georges de La Tour, Łzy św. Piotra, 1645

Obraz barokowego francuskiego malarza Georgesa de La Tour przedstawia św. Piotra. Bluszcz jest symbolem wierności wiary, obok kogut przypominający trójkrotne wyparcie się Jezusa przez Piotra. Poniżej latarnia symbol uwięzienia Jezusa.

Na Wielki Czwartek: Mistrz of the Housebook, Umycie nóg, 1475

Jezus się przewiązał i rozpoczyna mycie nóg swoim uczniom. Piotr nie rozumie gestów Jezusa i nie chce, aby mistrz obmył mu nogi. Na tym polega chrześcijaństwo na SŁUŻBIE w duchu miłości.

piątek, 25 marca 2011

Adel Nassief, 2002

Ikona koptyjska autorstwa Adela Nassiefa, napisana w 2002, znajduje się w St. George Church, Florida, USA.

czwartek, 24 marca 2011

Freski Cimabue w Asyżu

ukrzyżowanie Piotra
Powyżej zamieściłem freski z północnego transeptu, z górnego kościoła św. Franciszka w Asyżu. Przedstawiają one sceny z życia św. Piotra i Pawła, współcześnie są mocno zniszczone. Powstały w 1280-3, w stylu maniera graeca. Autorem jest Cimabue (właściwie Cenni di Pepo), wybitny włoski malarz, prawdopodobnie uczeń Giotto. Stworzył pierwszy od prawie tysiąca lat portret realistyczny - postać św. Franciszka z Asyżu, ubogo odzianego, o twarzy starego człowieka, dobrej, pooranej zmarszczkami, zniszczonej wiekiem.
Wizerunek św. Franciszka - dzieło Cimabue

czwartek, 17 marca 2011

Benozzo Gozzolli, Maria lactans, 1484

Włoski malarz renesansowy Benozzo Gozzolli, uczeń Fra Angelika, jest twórcą fresku przedstawiającego Maryję karmiącą dzieciątko Jezus - "Madonna delle Tosse", znajduje się w Biblioteca Comunale, w Castelfiorentino. Na obrzeżach przedstawieni zostali św. Piotr i Paweł. 

środa, 16 marca 2011

Antonio Viviani, Św. Piotr i Paweł w chmurach, XVI/XVII w.

Rysunek włoskiego malarza późnego renesansu i wczesnego baroku Antoniego Vivianiego znajduje się w Luwrze.

wtorek, 15 marca 2011

Anonimowy mistrz związany z protestancką reformacją, Kościół chrześcijański, 1530

szczegół
Drzeworyt anonimowego mistrza związanego z protestancką reformacją z dzieła Friedricha Peypusa
"Biblia sacra utriusque Testamenti : iuxta veterem translationem"