Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

środa, 2 marca 2011

Ludovico Carracci, Męczeństwo św. Piotra i Pawła, XVI/XVII w.

Boloński malarz Ludovico Carracci w swym obrazie ukazuje ostatnie chwile św. Piotra i Pawła. Oprawcy przygotowują się do ukrzyżowania św. Piotra i ścięcia Pawła. Aniołowie trzymają palmy męczeństwa. Obraz powstał pomiędzy II połową XVI wieku a I kwartałem XVII wieku. Znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes we Francji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz