Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

czwartek, 3 lutego 2011

Traditio Legis


mozaika z absydy mauzoleum Konstancji w Rzymie IV w.

Traditio Legis w sztukach plastycznych to przedstawienie Chrystusa, znajdującego się między sw. Piotrem i Pawlem i przekazującego Piotrowi prawo pod postacią zwoju.
Temat ten powstał w sztuce wczesnochrzescijanskiej w oparciu o podobny motyw ze sztuki cesarskiej, w której istniało wyobrażenie cesarza wręczającego dygnitarzowi dekret nominacyjny. Traditio Legis najpierw pojawiło się w malarstwie monumentalnym (do którego zalicza się także mozaiki), a następnie na sarkofagach.
Najstarszym z zachowanych przykładów jest mozaika z absydy mauzoleum Konstancji w Rzymie (IV wiek). Na mozaice tej Chrystus w aureoli w triumfalnym geście przekazuje Piotrowi – swojemu następcy na ziemi – zwój z napisem Dominus Pacem dat (zdanie to zostało błędnie zrekonstruowane i zamiast Pacem – pokój powinno być Legem – prawo).
Przedstawienie Traditio Legis w przypadku świętego Pawła to przede wszystkim jego liczne Listy, które napisał pod natchnieniem Ducha Św. do gmin chrześcijańskich jako nauczyciel wiary.
Przedstawienie Traditio Legis podkreśla pochodzenie bezpośrednio od Boga władzy Piotra, a dalej także i następujących po nim biskupów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz