Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Rembrandt, Two Scholars Disputing (Peter and Paul) - Dwoch dyskutujacych uczniow, 1628Obraz został namalowany podczas pobytu malarza w Lejdzie na specjalne zamówienie. Postacie przedstawieni byli w różnych okresach różnie identyfikowani. Według nich byli to dwaj filozofowie lub uczeni na co mogłyby wskazywać zgromadzone wokół zwoje i książki. Ostatecznie przyjmuje się iż są dwaj apostolowie: Piotr i Pawel.

Święci zostali przedstawieni bez swych tradycyjnych atrybutów. Rembrandt unikał malowania takich symboli bo burzyły realizm scen. Paweł, widoczny z przodu jest skąpany w świetle świec i objaśnia fragment Pisma sw. wskazując na niego palcem. Księgę trzyma Piotr. Scena jest ilustracją do motywu przedstawionego w Dziejach Apostolskich a dotyczącego dysputy pomiędzy apostołami na temat nauczania i szerzenia słów Chrystusa wśród wiernych wyznania niemojżeszowego. Swiatlo jakby bilo z Pisma sw. Wymiary obrazu 71 x 58,5 cm.


Obraz obecnie znajduje sie w National Gallery of Victoria, Melbourne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz