Dlaczego razem?

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

niedziela, 16 stycznia 2011

Herb Biecza

Małopolskie miasto Biecz w swoim herbie ma tych dwóch wielkich apostołów: Piotra i Pawła.
Herb Biecza przedstawia św. Pawła trzymającego miecz (po prawej) oraz św. Piotra trzymającego klucz do nieba (po lewej) na czerwonym tle. Między nimi znajduje się duża litera B, będąca odniesieniem do nazwy miasta Biecz. Herb wywodzi się z XVI wiecznych pieczęci miejskich przedstawiających wizerunek św. Piotra i Pawła w półfigurach. Między nimi znajdowała się majuskuła B. W  XVII w. na pieczęci św. Piotr i św. Paweł znajdują się w pozycji stojącej, między nimi znajduje się duże B. Takie pieczęcie były używane jeszcze wXVIII w. na ich podstawie utworzono herb. Herb przyjęty został Uchwałą Nr III/15/90 z 12 lipca 1990r Rady Gminy i Miasta Biecza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz